PERTEMET OY

Asiakaslähtöistä yhteistyötä.

Pertemet on vuonna 1994 perustettu teknologiateollisuusyritys. Valmistamme asiakkaillemme tuote- ja osakokonaisuuksia ruostumattomasta teräksestä ja hiiliteräksestä.

Pertemet on vakavarainen, asiakkaidensa mukana kasvava sopimusvalmistaja. Tavoitteemme on toimia asiakkaidemme strategisena kumppanina ja tukea heidän tuotantojaan. Toimintamme perustuu luottamukselliseen ja avoimeen yhteistyöhön sekä asiakkaidemme kunnioitukseen. Tavoitteemme on pitkäaikaisten kumppanuuksien luominen.

Toimintatapamme on hioutunut tukemaan asiakaslähtöistä yhteistyötä. Luotettavan ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi olemme sitoutuneet toimimaan yleisten laatustandardien sekä asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisesti. Laatutavoitteet yhdessä motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa tekevät Pertemetistä loistavan yhteistyökumppanin, joka auttaa yritystänne saavuttamaan sille asettamanne tavoitteet.

Pertemet toimii Leppävirralla 5-tien välittömässä läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Laatupolitiikka

Pertemetin laadukkaan toiminnan kivijalkana on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan vaatimusten täyttäminen.  Toimintamme tähtää pitkäjänteiseen, vuorovaikutteiseen kumppanuuteen ja aktiiviseen asiakkaan toiminnan kehittämiseen. Pyrimme ketterään ja joustavaan yhteistyöhön kumppaniyritystemme kanssa.  

Toimimme luotettavasti ja laadukkaasti, sekä sitoudumme vaatimusten täyttämiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Pidämme yllä erinomaista tuotteiden laatutasoa, käytämme laadukkaita materiaaleja, sekä panostamme toiminnan ja prosessien kehittämiseen uusia teknologioita hyödyntämällä. Pyrimme myös hyvään toimitusvarmuuteen. 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä edellytys laadukkaalle ja vastuulliselle toiminnalle. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin, hyvään työilmapiiriin sekä annamme työntekijöille mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittyä omassa työssään. Pidämme yllä matalaa hierarkiaa ja joustamme toimintatavoissa henkilöstön etua ajatellen. 

Viestimme laatupolitiikasta avoimesti yrityksen henkilöstölle laatukäsikirjan avulla, sekä sidosryhmille ulkoisen viestinnän kautta ja yrityksen nettisivuilla.